VMIKaaVa Tulospalvelu

Tulospalvelu tuottaa määrällisiä arvioita lakisääteisen ja omistajan päätökseen perustuvan metsien suojelun sekä maakuntakaavamerkintöjen ja –määräysten erilaisten tulkintojen mahdollisista vaikutuksista puuntuotantoon ja muihin ekosysteemipalveluihin. Arviot kuvaavat erilaisten tulkintojen vaikutuksia verrattuna tilanteeseen, jossa metsät käsitellään metsänhoidon suositusten mukaisesti ilman mitään metsänkäsittelyn rajoituksia. Tulkintojen selitykset ja palvelun tarkempi kuvaus löytyvät alla olevista laatuselosteista.
Alueet iValitse yksi maakunta.
Tulkinnat iValitse yksi tai useampi tulkinta.
Lisätietoa tulkinnoista laatuselosteessa.

Maakuntakaavamerkintöjen tulkinnat metsänkäsittely­rajoituksille
Vaikutukset iValitse yksi metsävaroja tai metsien käyttöä kuvaava muuttuja.
Lisätietoa muuttujista laatuselosteessa.

Metsävarat (2016)Metsien käyttö (2016-2025)

Muut (2025)


Luokittelut iValittuun muuttujaan liittyvät luokittelut ovat valittavissa. Luokittelun valinta ei ole pakollinen.
Lisätietoa luokkitteluista laatuselosteessa.